ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana vašich osobních údajů je naší prioritou.  Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na afsifilters.com a Advanced Filtration Systems, Inc., a upravuje shromažďování a používání osobních údajů.  Není-li uvedeno jinak, všechny odkazy na Advanced Filtration Systems, Inc., zahrnují pro účely tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů afsifilters.com, AFSI, AFSI Europe, s. r. o., a afsifilters.cz.  Webové stránky AFSI jsou informačními stránkami.  Používáním webových stránek AFSI souhlasíte s postupy zpracování údajů popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních údajů

Neshromažďujeme o vás žádné osobní údaje, pokud nám je dobrovolně neposkytnete.  Pokud se však rozhodnete používat určité výrobky nebo služby, můžete být požádáni o poskytnutí určitých osobních údajů.  Může se jednat o zaslání e-mailové zprávy nebo jiné informace.  Vaše údaje budeme používat mimo jiné ke komunikaci s vámi v souvislosti se službami a/nebo výrobky, které jste si od nás vyžádali.  V budoucnu můžeme také shromažďovat další osobní údaje nebo jiné informace.

Sdílení informací se třetími stranami

Společnost AFSI neprodává, nepronajímá ani nepůjčuje seznamy svých zákazníků třetím stranám.  S důvěryhodnými partnery může společnost AFSI sdílet údaje za účelem provádění statistických analýz, zasílání e-mailových zpráv nebo poštovních zásilek, poskytování zákaznické podpory či zajišťování dodávek. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní údaje jinak než za účelem poskytování těchto služeb společnosti AFSI a jsou povinny zachovávat důvěrnost vašich údajů.

Společnost AFSI může bez předchozího upozornění sdělit vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud je v dobré víře přesvědčena, že je to nezbytné, aby mohla: a) postupovat v souladu s právními předpisy nebo nařízením soudu vztahujícím se na společnost AFSI nebo příslušné webové stránky, b) chránit a bránit práva nebo majetek společnosti AFSI nebo c) jednat za naléhavých okolností za účelem ochrany osobní bezpečnosti uživatelů AFSI nebo veřejnosti.

Automaticky shromažďované údaje

AFSI může automaticky shromažďovat informace o hardwaru a softwaru vašeho počítače.  Může se jednat o informace jako vaše IP adresa, typ prohlížeče, názvy domén, čas přístupu a adresy odkazujících webových stránek.  Tyto informace slouží k provozování služby, k udržování její kvality a k získání obecných statistik týkajících se používání webových stránek AFSI.

Odkazy

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky.  Upozorňujeme, že nejsme zodpovědní za obsah nebo zásady ochrany osobních údajů takových jiných internetových stránek.  Doporučujeme našim uživatelům, aby si při odchodu z našich webových stránek dávali pozor a přečetli si prohlášení o ochraně osobních údajů všech ostatních internetových stránek, které shromažďují osobní údaje.

Zabezpečení osobních údajů

Společnost AFSI zabezpečuje vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. AFSI k tomuto účelu používá protokol SSL.

Snažíme se přijímat vhodná bezpečnostní opatření na ochranu před neoprávněným přístupem k vašim osobním údajům nebo jejich zcizením.  Nelze bohužel zajistit, aby byl přenos dat přes internet nebo bezdrátovou síť stoprocentně bezpečný.  Přestože se snažíme vaše osobní údaje chránit, berete tudíž na vědomí, že: a) s internetem jsou spojena omezení týkající se bezpečnosti a ochrany osobních údajů, která jsou mimo naši kontrolu, a b) nelze zaručit bezpečnost, integritu a soukromí všech informací a dat předávaných mezi vámi a námi prostřednictvím těchto webových stránek.

Právo na výmaz

Až na určité výjimky uvedené níže po obdržení prokazatelné žádosti od vás:

  • vymažeme vaše osobní údaje z našich záznamů a
  • nařídíme poskytovatelům služeb, aby vymazali vaše osobní údaje ze svých záznamů.

Vezměte prosím na vědomí, že žádostem o vymazání vašich osobních údajů nemusíme vyhovět, pokud jsou tyto údaje nutné:

  • k dokončení transakce, pro kterou byly shromážděny, k poskytnutí zboží nebo služby, které jste si vyžádali nebo které lze v rámci našeho probíhajícího obchodního vztahu s vámi důvodně očekávat, nebo jinak k plnění smlouvy mezi vámi a námi,
  • k zjišťování bezpečnostních incidentů, ochraně před škodlivou, klamavou, podvodnou nebo nezákonnou činností nebo ke stíhání osob odpovědných za takovou činnost,
  • k odstranění chyb za účelem identifikace a opravy chyb, které narušují stávající zamýšlenou funkčnost webových stránek a procesů,
  • k uplatnění práva na svobodu projevu, zajištění práva jiného spotřebitele na výkon jeho práva na svobodu projevu nebo za účelem výkonu jiného práva stanoveného zákonem,
  • k dodržení kalifornského zákona o ochraně údajů v elektronických komunikacích (Electronic Communications Privacy Act),
  • k výhradně interním účelům, které jsou přiměřeně v souladu s vašimi očekáváními na základě vašeho vztahu s námi,
  • ke splnění existující právní povinnosti nebo
  • k jinému použití vašich osobních údajů interně a zákonným způsobem, který odpovídá tomu, v jaké souvislosti jste údaje poskytli.

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času aktualizovat.  O významných změnách ve způsobu, jak nakládáme s osobními údaji, vás budeme informovat zveřejněním výrazného oznámení na našich webových stránkách nebo aktualizací informací o ochraně osobních údajů.  Tím, že budete tyto webové stránky nebo dostupné služby používat i po těchto změnách: a) potvrzujete, že jste se seznámili s upravenými zásadami ochrany osobních údajů a b) souhlasíte s jejich dodržováním a závazností.

Kontaktní informace

Společnost AFSI uvítá vaše dotazy nebo připomínky týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud se domníváte, že společnost AFSI toto prohlášení o ochraně osobních údajů nedodržela, použijte prosím kontaktní formulář nebo se obraťte na společnost AFSI na adrese:

AFSI EUROPE, s. r. o
Průmyslová zóna Joseph 139
434 01 Havraň
Česko

Telefonní číslo: 476 456 411

Účinné od 1. září 2023.