WHISTLEBLOWING – Vnitřní oznamovací systém

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů zřídila naše společnost AFSI Europe s.r.o., IČO: 273 25 229, se sídlem Havraň 139 – Průmyslová zóna Joseph 139, PSČ 434 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24396 vnitřní oznamovací systém, který je určen zaměstnancům pro nahlášení protiprávního jednání naší společnosti, blíže specifikované v ustanovení § 2 odst. 1 zákona.

Oznámením prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému je zajištěna ochrana oznamovatelů před odvetnými opatřeními.

Podat oznámení lze příslušné osobě Ing. Pavlíně Boudníkové, a to následujícími způsoby:

  • Písemně v listinné podobě, poštou na adresu sídla společnosti: AFSI Europe s.r.o., Havraň 139 – Průmyslová zóna Joseph 139, kdy obálka musí být označena „NEOTVÍRAT – k rukám Pavlíny Boudníkové“
  • Písemně v elektronické podobě na e-mailovou adresu: pboudnikova@afsifilters.com
  • Ústně na telefonním čísle: + 420 725 553 741
  • Osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou

Dle zákona je možné podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Naše společnost AFSI Europe s.r.o. vylučuje přijímání oznámení od třetích osob – tj. osob, které pro ni nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnosti podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.