NAŠE HODNOTY

Naše výrobní standardy dokážou obstát v hospodářské soutěži na světových trzích. Společnost AFSI si však zároveň uvědomuje důležitost bezpečnosti, smyslu pro povinnost, integrity a respektu.  Tyto hodnoty se odrážejí ve všem, co děláme, od našich výrobků přes naše zaměstnance až po komunity, v nichž působíme.

Bezpečnost

Bezpečnost je vždy na prvním místě, bez výjimky. Společnost AFSI klade důraz na tělesnou i duševní pohodu a bezpečnost svých zaměstnanců a komunit. Proto důsledně vyhodnocujeme naše procesy a postupy, abychom eliminovali rizika pro životní prostředí.

Smysl pro povinnost

Smysl pro povinnost je základem naší činnosti a odráží se ve všem, co společnost AFSI dělá. Projevuje se neustálým zlepšováním našich produktů, služeb a postupů. Nikdy nepřestaneme usilovat o to, abychom byli nejlepší. Pouze s plným nasazením můžeme zaručit úplnou spokojenost našich zaměstnanců a zákazníků.

Integrita

Integrita znamená vždy jednat správně, bez ohledu na okolnosti nebo cílovou skupinu, a také přijmout odpovědnost za své činy. Společnost AFSI má díky své integritě již téměř tři desetiletí vynikající pověst.

Respekt

Jsme tým složený z mnoha různých osobností, představ a zkušeností. Ctíme tyto hodnoty, a proto podporujeme a povzbuzujeme jedinečné přispění jednotlivých členů týmu a vytváříme atmosféru respektu k druhým.