NAŠE FILOZOFIE

Naším posláním je prostřednictvím kvalifikovaných a motivovaných zaměstnanců poskytovat zákazníkům a akcionářům nejlepší možnou hodnotu. Dosažení tohoto cíle je skutečným měřítkem toho, jak dobře děláme svou práci. Stanovením tohoto společného cíle vyzývá společnost AFSI každého zaměstnance, aby se aktivně podílel na zajištění naší společné prosperity.

V AFSI si uvědomujeme, že náš tým tvoří mnoho jednotlivců s jedinečnými zájmy, schopnostmi, potřebami a ideály. Proto nabízíme pracovní prostředí, které tuto individualitu oceňuje tím, že poskytuje smysluplné příležitosti k osobnímu rozvoji v souladu se schopnostmi a přáními jednotlivých zaměstnanců.

V souladu s touto filozofií AFSI vybírá a povyšuje členy týmu na základě jejich dovedností, schopností a touhy po harmonické spolupráci s ostatními. Kromě toho poskytujeme programy odměňování a zaměstnaneckých výhod, které jsou v rámci našeho odvětví a komunity konkurenceschopné.

Atmosféra otevřené a upřímné komunikace je nezbytným předpokladem úspěchu, ať už individuálního, nebo firemního. Jako společnost se snažíme sdílet informace a vytvářet bezpečné prostředí pro nové nápady, připomínky, návrhy a sdělování případných obav. Tím je zajištěno rychlé a spravedlivé řešení problémů.

Každý člen týmu si zaslouží, aby byl osloven přímo jako jednotlivec, který má právo mluvit sám za sebe. Naše filozofie a způsob práce dávají tuto možnost každému zaměstnanci a díky tomuto přesvědčení lze realizovat společné cíle společnosti AFSI a členů našeho týmu.